Aihearkisto: Spel I Stuga och Salong

Spel i stugor och salong / Soi torpat ja salongit

”Svenska veckan” -juhlintaa Musaston Stagella!

Spel i stuga och salong” är en konsert som inspirerats av den rika folkmusiktraditionen i Egentliga Finland, där skärgårdens, byarnas och städernas musik lever i naturlig växelverkan med varandra i språk, tid samt kultur. Konserten förenar stilar från olika tider i musikernas tolkningar och arrangemang för två fioler och sång på finska och svenska. Spelmansmusiken och folksången bildar ett starkt och mångsidigt medel för känslouttryck, improvisation och samvaro i allt från medeltidsballader och menuetter till polkor samt valser. Konsertens längd är en timme.

Fritt inträde.

Marianne Maans är en professionell folkmusiker och sakkunnig inom den finlandssvenska folkmusiken. Hon har sedan slutet av 1990-talet verkat mångsidigt som musiker och förverkligat olika musikaliska projekt. Marjaana Puurtinen är en drivande kraft inom folkmusiken i Egentliga Finland. Hon har bl.a. ansvarat för musiken till flera större dansverk som förverkligats.

Soi torpat ja salongit -konserttikokonaisuus on saanut inspiraationsa Varsinais-Suomen rikkaasta kansanmusiikkiperinteestä, jossa saariston, kylien ja kaupunkien musiikissa kuuluu eri kielten, aikojen ja kulttuurien välinen, edelleen jatkuva vuorovaikutus. Konsertissa kuullaan nykytulkintoja eri aikojen ja tyylisuuntien pelimannimusiikista ja kansanlauluista. Kahdella viululla ja sekä suomeksi että ruotsiksi laulaen soivat keskiaikaiset balladit, menuetit, polkat ja valssit muusikoiden omina sovituksina. Konsertin kesto on yksi tunti.

Vapaa pääsy.

Marianne Maans on toiminut ammattikansanmuusikkona 1990-luvun lopusta alkaen laaja-alaisesti eri musiikkiprojektien toteuttajana ja on suomenruotsalaisen kansanmusiikkiperinteen asiantuntija.
Marjaana Puurtinen on varsinaissuomalaisen kansanmusiikin voimahahmo ja vastannut mm. useiden suurten kansantanssiteosten musiikeista.

Kiitokset / Tack till
Varsinais-Suomen rahasto

Jätä kommentti

Kategoria(t): duo Maans & Puurtinen, konsertit, Musasto suosittelee, Spel I Stuga och Salong, Stage, Tapahtumat